Fysiotherapie Reguliere Fysiotherapie. "De fysiotherapeut is de deskundige op het gebied van bewegen. Hij behandelt patiënten die in het dagelijkse leven belemmerd worden bij het bewegen. Nederland kent ongeveer 20.000 fysiotherapeuten die werkzaam zijn in zelfstandige praktijken, gezondheidscentra, ziekenhuizen, revalidatiecentra, verpleeghuizen en – steeds vaker – op de bedrijfsvloer. Samen met de fysiotherapeut werkt de patiënt aan meer bewegingsvrijheid en kwaliteit van leven. De fysiotherapeut behandelt individuele of groepen patiënten en gaat resultaatgericht aan het werk, met de bedoeling om u zo snel en zo goed mogelijk weer op de been te helpen. Bij het opstellen van een behandelplan kijkt hij samen met u naar uw wensen en lichamelijke situatie en mogelijkheden. Met zijn adviezen en oefeningen zorgt hij ervoor dat u weer beter kunt bewegen. De laatste jaren gaat veel aandacht uit naar de preventieve gezondheidszorg. Ook daarvoor kunt u terecht bij de fysiotherapeut." 1


Fysiotherapie Manuele Therapie. "De manueeltherapeut heeft zich gespecialiseerd in het onderzoek en de behandeling van patiënten met klachten van de wervelkolom en de gewrichten in armen en benen. In het algemeen is manuele therapie geschikt voor klachten die, behalve met pijn, gepaard kunnen gaan met het slechter kunnen bewegen van een gewricht of gewrichten. De manueeltherapeut werkt vanwege zijn specifieke kennis en vaardigheden vooral aan klachten aan de wervelkolom en daarmee samenhangende klachten. Bij overbeweeglijkheid in de gewrichten kan de manueeltherapeut met specifieke trainingsadviezen de patiënt leren zijn gewrichten door middel van spieren te beheersen. Veel voorkomende klachten die de manueeltherapeut behandelt zijn hoofd- en nekpijn die gepaard kunnen gaan met het slecht kunnen bewegen van de wervelkolom; nek- en schouderklachten die uitstralen tot in de armen; klachten hoog in de rug met rib- en borstpijn; artrose van de heup; lage rugklachten, eventueel met uitstralende pijn naar de benen; bepaalde vormen van duizeligheid die opgewekt wordt door het bewegen van de nek en kaakklachten eventueel gecombineerd met nekklachten." 1


Fysiotherapie Psychosomatische Therapie. "De psychosomatisch werkende fysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de behandeling van spannings– of stressgerelateerde klachten en onbegrepen lichamelijke klachten. De samenhang tussen lichamelijke klachten en psychische overbelasting is aanvankelijk niet zo duidelijk. Lichamelijke signalen worden dikwijls eerst genegeerd of verkeerd geïnterpreteerd. Een duidelijke medische diagnose is vaak niet te stellen wat een gevoel van onbegrip kan geven. Zo kunnen psychosomatische klachten zich uiten in vermoeidheid of onbegrepen pijnklachten, duizeligheid en hoofdpijn maar ook in spier- en gewrichtspijn, benauwdheid, hartkloppingen of druk op de borst. Bepaalde levensomstandigheden kunnen invloed hebben op deze lichamelijke klachten waardoor uw weerstand zowel fysiek als mentaal afneemt en psychosomatische klachten kunnen ontstaan. De psychosomatisch werkende fysiotherapeut begeleidt u in het herstellen van het verstoorde evenwicht tussen spanning en ontspanning en tussen belasting en belastbaarheid. Samen met de fysiotherapeut werkt u aan uw balans. Hij betrekt de lichamelijke, psychologische en sociale aspecten, waaronder uw leef- en werkomstandigheden, bij de behandeling. Er wordt van u een eigen inbreng en een actieve inzet verwacht in het herstel- en veranderingsproces. Het complexe karakter van psychosomatische klachten vraagt veelal om een samenwerking met deskundigen zoals arts of specialist, psycholoog, bedrijfsarts en/of andere disciplines." 1


Fysiotherapie Cyriax. James Cyriax is de grondlegger van de orthopedische geneeskunde. De orthopedische geneeskunde omvat de diagnostiek van aandoeningen van het bewegingsapparaat en de conservatieve behandeling daarvan. Bij de orthopedische geneeskunde wordt het lichamelijk onderzoek zodanig gesystematiseerd dat met behulp van een minumum aantal tests een maximum aan relevante informatie wordt verkregen. De orthopedische geneeskunde bestaat verder uit verschillende deelgebieden van medische specialisaties waaronder de orthopedie, neurologie en reumatologie. De veel voorkomende aandoeningen van het bewegingsapparaat, in de regel niet gevaarlijk maar vaak wel gepaard gaand met langdurige klachten en niet direct in aanmerking komend voor specialistische interventie vallen onder deze noemer.


Fysiotherapie Sportfysiotherapie. Binnen de sportfysiotherapie worden sporters zo specifiek en doelgericht mogelijk begeleid in de revalidatie en het herstel na een blessure. Naast het reguliere onderzoek wordt er ook gekeken naar de specifieke eisen en vaardigheden die van de sporter verwacht worden. Dit is noodzakelijk om het einddoel van de behandeling goed te kunnen bepalen. Naast de behandeling van de blessure wordt er ook direct gewerkt aan behoud van kracht, lenigheid, coördinatie en uithoudingsvermogen.


Fysiotherapie Handtherapie. De hand is ons belangrijkste werktuig. Door zijn bouw is de hand echter ook een kwetsbaar orgaan. Aandoeningen van de hand leveren dan ook vaak belemmeringen op in het dagelijks functioneren. Handtherapie richt zich op de revalidatie van mensen met klachten in de handregio. De handtherapeut heeft voor de behandeling van deze klachten een speciale scholing gehad. Hij kan daardoor hulp en advies bieden bij blessures of letsel van de handregio, bij overbelastingsklachten, reumatische of neurologische problemen en na operaties aan de hand. De behandeling kan eenmalig zijn, maar u kunt ook gedurende een langere periode door de handtherapeut geholpen worden.


Fysiotherapie Bekkenfysiotherapie. Klachten in het gehele gebied van buik, bekken, lage rug en bekkenbodem kunnen worden behandeld door een bekkenfysiotherapeut. Dit kan zowel bij vrouwen, mannen als kinderen zijn, ongeacht de leeftijd. De bekkenbodemspieren bieden ondersteuning van de lage buikorganen zoals de blaas, darmen, baarmoeder en prostaat. Tevens hebben ze een doorlaatfunctie bij toiletbezoek, spelen een rol bij seksualiteit en bij de stabiliteit van bekken en lage rug. Ook kunnen de klachten van bekkenbodemspieren te maken hebben met zwangerschap of bevalling.


Fysiotherapie Fysiotherapie bij Oncologie. Mensen met kanker kunnen ook problemen krijgen met bewegen. Deze problemen kunnen het gevolg zijn van zowel de ziekte zelf als van de medische behandeling. Voorbeelden van klachten kunnen zijn: conditieverlies, krachtverlies, verminderde bewegelijkheid, spanningsklachten, littekenweefsel en pijn. Fysiotherapie kan in principe ingezet worden bij de behandeling van kanker in elk stadium. Er vindt een intake plaats waarin de problemen en de wensen van de patiënt worden vastgesteld. Met deze informatie wordt een behandelplan gemaakt. Als de patiënt akkoord gaat met dit plan wordt de behandeling gestart. Een behandeling zou bijvoorbeeld kunnen zijn het opzetten van een trainingsprogramma ter verbetering van kracht, uithoudingsvermogen, lenigheid en coördinatie. Een andere behandeling zou kunnen zijn het beter leren omgaan met vermoeidheid, pijn en spanning. Voor meer specifieke informatie hierover kunt u contact opnemen met onze praktijk.


Fysiotherapie Het Mulligan concept. Dit is een vorm van manuele therapie waarbij veilig en pijnvrij wordt gemobiliseerd. Daarnaast worden de mobilisatie technieken ondersteund met specifieke huiswerkoefeningen en in een aantal gevallen met (tijdelijke) tapetechnieken. De theorie erachter is dat er een “positiefout” of “ontsporing” in een gewricht is opgetreden. Door middel van “repositionering” treedt er herstel op en vaak spectaculaire verbetering ten aanzien van de klachten. Tijdens een mobilisatie vindt er samenwerking plaats tussen de fysiotherapeut, die het gewricht “repositioneert”, en de patiënt die actief moet meebewegen.


Fysiotherapie Medical Taping concept (Cure Tape methode). De basis voor deze taping methode is in de jaren zeventig gelegd in Azië. Ook daar heerst de gedachte dat beweging en spieractiviteit essentieel zijn om de gezondheid te behouden of te herstellen. En dat spieren, pezen en fascie niet alleen nodig zijn voor beweging maar ook van groot belang zijn voor bloed- en lymfecirculatie. Er is toen een elastische tape ontwikkeld die de spieren, pezen en fascie kunnen ondersteunen en/of begeleiden in hun functie. Dit heeft ook een positief effect op het herstel. Dus naast de reguliere fysiotherapie behandelingen is deze taping methode een extra aanvulling welke spectaculaire resultaten kan opleveren. Naast de diverse gewrichtsklachten heeft de tape ook een goed effect bij onder andere slijmbeursontsteking, bloeduitstortingen en littekens. Momenteel ziet men, vooral in de sportwereld, een enorme toename van het gebruik van de cure tape. De tape is elastisch en heeft een anti-allergische lijmlaag. Afhankelijk van het effect dat je wilt bereiken wordt de tape onder meer of minder rek aangelegd. De tape kan meerdere dagen gedragen worden, is waterbestendig en er kan mee gedoucht worden.


Oedeemtherapie Oedeemtherapie. Oedeem is een abnormale vochtophoping in de huid en onderliggende weefsels met als gevolg een strak gevoel in aangedane arm of been, pijn, verminderde beweeglijkheid van gewrichten en een verhoogde kans op huidinfectie. Enkele veel voorkomende vormen van oedeem zijn; lymfoedeem, veneus oedeem, traumatisch oedeem en lipoedeem. Oedeemtherapie is gericht op het verminderen van het oedeem. Om dit doel te bereiken kan de oedeemtherapeut gebruik maken van een combinatie van verschillende behandelmethoden:

  • Manuele lymfedrainage
  • Oefentherapie
  • Ademtherapie
  • Compressietherapie (zwachtels, therapeutisch elastische kousen)
  • Lymftaping
  • Huidzorg
Wanneer het oedeem afneemt vermindert de druk in de weefsels. Daardoor nemen het strakke gevoel en de pijn af of verdwijnen geheel, kunnen gewrichten en spieren beter functioneren en verbetert de wondgenezing. Oedeemtherapie is door de ziektekostenverzekeraars opgenomen in de aanvullende verzekering en (m.i.v. de 21e behandeling) in de basisverzekering.1. bron: de Fysiotherapeut