Algemene informatie over vergoeding van fysio- en oefenterapie. "Fysio- en oefentherapie worden al enkele jaren zowel voor een deel uit de basisverzekering en voor het grootste deel uit de (meeste) aanvullende verzekeringen vergoed. Voor patiënten vanaf 18 jaar geldt, dat behandelingen worden vergoed vanuit de aanvullende verzekeringen. Voor kinderen tot 18 jaar en chronische patiënten zijn er andere regels." 1


Kinderen tot 18 jaar. "Voor kinderen tot 18 jaar blijft de oude verstrekking van vóór 2004 in stand:, d.w.z. vanuit de basisverzekering blijft het volgende gedekt:
- de eerste 9 behandelingen per indicatie per jaar vanuit de basisverzekering (de rest vanuit de aanvullende verzekering).
- kinderfysiotherapie door een geregistreerde kindertherapeut 18 behandelingen per indicatie per jaar (de rest vanuit de aanvullende verzekering).
- behandeling van aandoeningen uit de chronische lijst een volledige dekking vanuit de basisverzekering bij kinderen." 1


Chronische aandoeningen. "De vergoeding van behandelingen voor chronische patiënten (volgens de landelijke lijst chronische aandoeningen) wordt vanaf de 21e behandeling vanuit de basisverzekering geregeld. De eerste 20 worden vanuit de aanvullende verzekering vergoed. Als u dus niet aanvullend verzekerd bent moet u de eerste 20 behandelingen zelf betalen." 1


Hoeveel behandelingen krijgt u vergoed? "Het overzicht van vergoedingen uit de aanvullende verzekeringen kunt u nalezen in de polisvoorwaarden, die u van uw verzekeraar hebt gekregen. Het is goed te weten dat er vrijwel altijd een aantal behandelingen PER JAAR wordt vergoed en niet per ZIEKTEGEVAL. Houdt u daar rekening mee." 1


Tarieven indien er geen sprake is van vergoeding.
- Zitting Fysiotherapie € 31,00
- Zitting Fysiotherapie aan huis € 44,10
- Psychosomatische Fysiotherapie € 41,00
- Psychosomatische Fysiotherapie aan huis € 54,10
- Zitting Manuele Therapie € 40,80
- Zitting Manuele Therapie aan huis € 53,90
- Eenmalig Fysiotherapeutisch Onderzoek € 56,00
- Eenmalig Fysiotherapeutisch Onderzoek aan huis € 69,10
- Lange zitting (meervoudige zorgvraag) € 44,30
- Lange zitting (meervoudige zorgvraag) aan huis € 57,40
- Screening € 13,60
- Screening aan huis € 26,80
- Intake en Onderzoek na Screening € 36,90
- Intake en Onderzoek na Screening aan huis € 49,80
- Intake en Onderzoek na Verwijzing € 41,15
- Intake en Onderzoek na Verwijzing aan huis € 54,25
- Groepszitting van twee personen € 8,15
- Groepszitting van drie personen € 7,25
- Groepszitting van vier personen € 5,44
- Groepszitting van vijf tot tien personen € 4,30
- Telefonische Zitting € 10,00
- Zitting Bekken Fysiotherapie € 45,40
- Zitting Bekken Fysiotherapie aan huis € 58,50
- Screening, Intake en Onderzoek € 49,80
- Screening, Intake en Onderzoek aan huis € 62,90
- Zitting Oedeem Fysiotherapie € 44,75
- Zitting Oedeem Fysiotherapie aan huis € 57,65


1. bron: FysioVergoeding.nl